Polski Ład a Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna a Polski Ład

Pasja za każdą sprawę.

Spółka komandytowo-akcyjna a Polski Ład?

Obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadził nowe zasady obliczania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym i według skali podatkowej zapłacą składkę proporcjonalną do uzyskanego z działalności gospodarczej dochodu (4,9% lub 9% od dochodu). Dodatkowo według nowych przepisów 9% składki zdrowotnej zapłacą także członkowie zarządów spółek, pełniący swoje funkcje na mocy aktu powołania, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie. Oznacza to realną utratę zarobków o wartość zapłaconej składki zdrowotnej.

Obecny system prawny umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności opłacania składek na ZUS i składki zdrowotnej – w postaci spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.).

Jak założyć spółkę komandytowo-akcyjną?

Spółka komandytowo-akcyjna jest hybrydą łączącą cechy spółek komandytowych i akcyjnych. Aktualnie nie ma możliwości założenia tego typu spółki przez internet za pośrednictwem portalu S24. Dlatego też do założenia S.K.A. konieczne jest udanie się do notariusza i zawarcia umowy (statutu) spółki w formie aktu notarialnego. Niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie statutu, gdyż to w oparciu o jego postanowienia wspólnicy spółki – komplementariusze i akcjonariusze – nabędą określone prawa i obowiązki. Należy pamiętać, że w nazwie S.K.A. musi się znaleźć nazwisko komplementariusza, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a kapitał zakładowy S.K.A. wynosi co najmniej 50.000 złotych. 

Do powstania spółki konieczne jest także wniesienie wkładów przez wspólników, objęcie akcji przez akcjonariuszy, a następnie po przygotowaniu stosownych oświadczeń złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto S.K.A. zobowiązana jest do zawarcia umowy z wybranym Domem Maklerskim na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.

Załóż spółkę komandytowo-akcyjną z Grupą Foogel

Spółka komandytowo-akcyjna może być alternatywą w Polskim Ładzie do spółki z o.o. Jeżeli zastanawiają się Państwo nad tą formą prowadzenia działalności gospodarczej i chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu.

Zakładamy spółki komandytowo-akcyjne i doradzamy przy całym procesie już od 2000 zł netto.

Zobacz co zyskasz zakładając spółkę komandytowo-akcyjną

Korzyści prawno-podatkowe:

Preferencyjna 9% stawka CIT dla małych podatników, których przychody nie przekroczyły w 2021r. kwoty 9 188 000 zł (tj. 2 000 000 EUR)

Przy wypłacie zysku dla komplementariusza możliwość odliczenie od podatku PIT kwoty podatku CIT zapłaconego przez spółkę w proporcji przypadającej na danego komplementariusza

Możliwość tzw. zwolnienia dywidendowego przy wypłacie dywidendy akcjonariuszowi będącemu podatnikiem CIT

Brak składek ZUS i składki zdrowotnej u komplementariusza i akcjonariusza

Brak daniny solidarnościowej (4% podatku liczonego od nadwyżki dochodu ponad milion złotych)

Wynagrodzenie akcjonariuszy za powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz Spółki nie podlega oskładkowaniu ZUS oraz składce zdrowotnej 9%

Możliwość skorzystania z CIT-u estońskiego

Wyłączenie osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy

Możliwość nabywania kapitału na drodze emisji akcji

ZAUFALI NAM

Agnieszka Z.

Kraków: branża transportowa

Polecam usługi firmy FOOGEL Grupa Prawna. Akt spółki komandytowo-akcyjnej został przygotowany z uwzględnieniem wszystkich zapisów, które były dla nas bardzo ważne. Dodatkowo adwokat prowadzący naszą sprawę zaproponował korzystne zapisy oraz rozwiązania o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Obsługę oceniam jako profesjonalną oraz na najwyższym poziomie.

Karol M.

Warszawa: branża odnawialnych źródeł energii

Dziękujemy za pomoc przy założeniu nowej spółki komandytowo-akcyjnej, a w szczególności w kwestii wyjaśnień organizacyjno-prawnych dotyczących (S.K.A). Zarówno w sprawach prowadzenia spółki oraz zagadnień prawno-podatkowych, takich jak CIT Estoński, na który zdecydowaliśmy się przejść. Obsługa szybka, sprawna oraz terminowa. Polecam.

Potrzebujesz pomocy prawnej dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami!

    DANE KONTAKTOWE