Windykacja należności - zleć windykacje Grupie Prawnej Foogel

Windykacja należności

Pasja za każdą sprawę.

Profesjonalna i skuteczna windykacja polubowna

ZLEĆ WINDYKACJĘ NA KOSZT DŁUŻNIKA

Płacisz za sukces, brak opłat ponoszonych z góry

Wynagrodzenie prowizyjne naliczane po odzyskaniu długu - 9%

Starannie poszukujemy dodatkowych informacji o kontrahencie

Negocjujemy telefonicznie spłatę zadłużenia

Regularnie wysyłamy SMS-y z przypomnieniem o płatności

Prowadzimy kampanie e-mailowe ponaglające do zapłaty

Wysyłamy wezwania do zapłaty z sankcjami prawnymi

Prowadzimy również windykację terenową (dodatkowo płatną przy małych kwotach)

Minimalna wysokość wynagrodzenia prowizyjnego wynosi 175 zł

W trudnych sprawach rekomendujemy działania sądowe

Usługa dotyczy należności wymagalnych i nieprzedawnionych

Windykacja polubowna trwa do 90 dni, w przypadku braku zapłaty sugerujemy działania sądowe

Kosztami odzyskiwania należności może zostać obciążony dłużnik zgodnie z art. 10 Ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Prowizja na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego wzrasta do 12 %

Komplet dokumentów, w celu przyspieszenia sprawy możesz przesłać do nas skanem na biuro@foogel.pl lub zdjęcia mms-em na nr tel. 609 851 032

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 609 851 032

Wynagrodzenie prowizyjne wyrażone jest w wartości netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce

ZOBACZ JAK SKUTECZNIE ODZYSKAĆ OD DŁUŻNIKA ZAPŁACONĄ PROWIZJĘ

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych każdy przedsiębiorca,   który poniesie koszty z tytułu prowadzonych działań windykacyjnych, może domagać się ich zwrotu od swojego kontrahenta

KROK 1
pieniądze

Po odzyskaniu swoich pieniędzy otrzymasz fakturę prowizyjną wraz z notą obciążeniową dla dłużnika.

KROK 2
pozew

Po uregulowaniu faktury należy wysłać do dłużnika notę obciążeniową.

KROK 3

Dłużnik zgodnie z ustawą, będzie zobowiązany zwrócić Ci prowizję, którą zapłaciłeś. Jeśli nie dokona zapłaty na Twoją rzecz – będziemy ją dla Ciebie bezpłatnie odzyskiwać.

Skontaktuj się z nami i odzyskaj swoje należności!

  DANE KONTAKTOWE

  Foogel Grupa Prawna w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i egzekucji komorniczej. Przez windykację należności rozumiemy działania zmierzające do uzyskania zapłaty wymagalnych roszczeń wierzyciela.

   

  Wierzytelności te mogą mieć swoje źródło w wielu rodzajach zobowiązań – najczęściej podstawą windykacji należności jest rachunek lub faktura za wykonaną usługę lub sprzedany towar. Prowadzimy także windykację długu wynikającego z braku zapłaty wynagrodzenia, należności wynikającej z niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy, z tytułu kar umownych i innych.

   

  Nasza oferta w zakresie windykacji należności i długów jest kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne jak również tych, którzy są zainteresowani wdrożeniem procesów zapewniających systematyczny spływ należności.

   

  Foogel Grupa Prawna w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i egzekucji komorniczej. Przez windykację należności rozumiemy działania zmierzające do uzyskania zapłaty wymagalnych roszczeń wierzyciela.

   

  Wierzytelności te mogą mieć swoje źródło w wielu rodzajach zobowiązań – najczęściej podstawą windykacji należności jest rachunek lub faktura za wykonaną usługę lub sprzedany towar. Prowadzimy także windykację długu wynikającego z braku zapłaty wynagrodzenia, należności wynikającej z niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy, z tytułu kar umownych i innych.

   

  Nasza oferta w zakresie windykacji należności i długów jest kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne jak również tych, którzy są zainteresowani wdrożeniem procesów zapewniających systematyczny spływ należności.

  Windykacja polubowna

  Prowadząc sprawę dążymy do tego, aby zakończyć ją na drodze polubownej, która jest znacznie szybsza i wiąże się z niewielkimi kosztami. Działania prowadzimy z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami. Etap windykacji polubownej rozpoczyna wysłanie do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty wraz z dokładnym oznaczeniem dochodzonej należności.

  Dłużnik otrzymuje także informację, że w przypadku braku uregulowania wszystkich długów we wskazanym w wezwaniu terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, co będzie wiązać się z obowiązkiem poniesienia przez niego dodatkowych kosztów postępowania.

  Prowadzimy w imieniu wierzyciela negocjacje z dłużnikiem, przygotowujemy projekty ugód i nadzorujemy proces ich realizacji. Nie wszyscy dłużnicy są jednak chętni do dobrowolnej spłaty swoich długów.

  Nie stanowi to dla nas problemu, gdyż w przypadku nieskuteczności windykacji polubownej niezwłocznie przechodzimy do etapu windykacji sądowej.

  Windykacja sądowa

  Etap windykacji sądowej rozpoczyna przygotowanie i skierowanie do sądu pozwu o zapłatę w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty, na podstawie którego dłużnik zostaje zobowiązany do zapłaty dochodzonej wierzytelności na rzecz wierzyciela.

  Reprezentujemy naszych Klientów przez cały etap postępowania sądowego, odbieramy i wysyłamy korespondencję od sądu i przeciwnika, uczestniczymy w rozprawach. Kierujemy do sądu także sprawy w trybie elektronicznego postępowania upominawczego.

  Egzekucja komornicza

  Po uzyskaniu korzystnego dla Klienta wyroku lub nakazu zapłaty, sprawę kierujemy do komornika celem przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika.

  Na tym etapie komornik będzie poszukiwał majątku dłużnika, z którego zostanie zaspokojona dochodzona wierzytelność. 

  Współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju, dzięki czemu odzyskanie niezapłaconych należności odbywa się sprawnie.

  Windykacja polubowna
  Prowadząc sprawę dążymy do tego, aby zakończyć ją na drodze polubownej, która jest znacznie szybsza i wiąże się z niewielkimi kosztami. Działania prowadzimy z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami. Etap windykacji polubownej rozpoczyna wysłanie do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty wraz z dokładnym oznaczeniem dochodzonej należności. Dłużnik otrzymuje także informację, że w przypadku braku uregulowania wszystkich długów we wskazanym w wezwaniu terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, co będzie wiązać się z obowiązkiem poniesienia przez niego dodatkowych kosztów postępowania. Prowadzimy w imieniu wierzyciela negocjacje z dłużnikiem, przygotowujemy projekty ugód i nadzorujemy proces ich realizacji. Nie wszyscy dłużnicy są jednak chętni do dobrowolnej spłaty swoich długów. Nie stanowi to dla nas problemu, gdyż w przypadku nieskuteczności windykacji polubownej niezwłocznie przechodzimy do etapu windykacji sądowej.
  Etap windykacji sądowej rozpoczyna przygotowanie i skierowanie do sądu pozwu o zapłatę w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty, na podstawie którego dłużnik zostaje zobowiązany do zapłaty dochodzonej wierzytelności na rzecz wierzyciela. Reprezentujemy naszych Klientów przez cały etap postępowania sądowego, odbieramy i wysyłamy korespondencję od sądu i przeciwnika, uczestniczymy w rozprawach. Kierujemy do sądu także sprawy w trybie elektronicznego postępowania upominawczego.
  Windykacja sądowa
  Egzekucja komornicza
  Po uzyskaniu korzystnego dla Klienta wyroku lub nakazu zapłaty, sprawę kierujemy do komornika celem przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Na tym etapie komornik będzie poszukiwał majątku dłużnika, z którego zostanie zaspokojona dochodzona wierzytelność.  Współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju, dzięki czemu odzyskanie niezapłaconych należności odbywa się sprawnie.
  0 +
  Zadowoleni Klienci

  W odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych Klientów, do każdej z nich podchodzimy w sposób spersonalizowany. 


  0 +
  Przeanalizowanych Umów

  Otaczamy naszych Klientów profesjonalną opieką prawną, dostarczając im optymalnych rozwiązań, które zapewniają należyte bezpieczeństwo.

  Nasz abonament kompleksowo odpowiada
  na potrzeby Twojego biznesu.