Firmy Budowlane - FOOGEL GRUPA PRAWNA

Obsługa Prawna Firm Budowlanych

Pasja za każdą sprawę.

Foogel Grupa Prawna oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie przez specjalistów  od prawa cywilnego i budowlanego – adwokatów i radców prawnych posiadających wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, reprezentując inwestorów, wykonawców i podwykonawców.

 

Zapewniamy kompleksową opiekę wszystkich uczestników procesu budowlanego od etapu negocjowania warunków umowy, w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Znamy i uwzględniamy specyfikę branży budowlanej i trudności związane z obsługą robót budowlanych. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami oraz pośrednikami, co pozwala nam skutecznie doradzać przedsiębiorcom na każdym etapie procesu budowlanego.

 

Usługi w zakresie pełnego wsparcia prawnego obejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa budowlanego kierujemy do przedsiębiorstw budowlanych: inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców, deweloperów, dostawców materiałów budowlanych, kierowników budowy, inspektorów nadzoru.

Foogel Grupa Prawna oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie przez specjalistów  od prawa cywilnego i budowlanego – adwokatów i radców prawnych posiadających wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, reprezentując inwestorów, wykonawców i podwykonawców.

 

Zapewniamy kompleksową opiekę wszystkich uczestników procesu budowlanego od etapu negocjowania warunków umowy, w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Znamy i uwzględniamy specyfikę branży budowlanej i trudności związane z obsługą robót budowlanych. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami oraz pośrednikami, co pozwala nam skutecznie doradzać przedsiębiorcom na każdym etapie procesu budowlanego.

 

 

Usługi w zakresie pełnego wsparcia prawnego obejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa budowlanego kierujemy do przedsiębiorstw budowlanych: inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców, deweloperów, dostawców materiałów budowlanych, kierowników budowy, inspektorów nadzoru.

Zakres świadczonych usług w zakresie pomocy prawnej obejmującej prawo budowlane: ​

Wsparcie przedsiębiorcy na etapie negocjowania warunków umowy o roboty budowlane, w taki sposób aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy reprezentowanej strony,
Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z realizacją procesu budowlanego,
Doradztwo prawne w zakresie wyboru i tworzenia formuły realizacyjnej dla inwestycji budowlanej, np. pomoc przy tworzeniu spółek celowych,
Kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości,
Doradztwo w realizacji inwestycji budowlanych, w tym również w ramach zamówień publicznych,
Pomoc prawna w przeprowadzeniu procedur administracyjnych, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na budowę,
Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych w sprawach budowlanych – odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi do WSA, skargi kasacyjne do NSA,
Reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą (podwykonawcą) w kwestiach dotyczących realizacji umowy o roboty budowlane,
Reprezentacja w sporach sądowych w sprawach związanych z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za zrealizowane roboty budowlane,
Przygotowywanie umów deweloperskich oraz opiniowanie potrzebnej dokumentacji,
Przygotowanie projektów umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów sprzedaży, umów o generalne wykonawstwo, o wykonanie prac projektowych,
Obsługa prawna przedsiębiorcy w obszarze produkcji wyspecjalizowanych urządzeń i wyrobów budowlanych.

Zakres świadczonych usług w zakresie pomocy prawnej
obejmującej prawo budowlane:

Wsparcie przedsiębiorcy na etapie negocjowania warunków umowy o roboty budowlane, w taki sposób aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy reprezentowanej strony,
Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z realizacją procesu budowlanego,
Doradztwo prawne w zakresie wyboru i tworzenia formuły realizacyjnej dla inwestycji budowlanej, np. pomoc przy tworzeniu spółek celowych,
Kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości,
Doradztwo w realizacji inwestycji budowlanych, w tym również w ramach zamówień publicznych,
Pomoc prawna w przeprowadzeniu procedur administracyjnych, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na budowę,
Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych w sprawach budowlanych – odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi do WSA, skargi kasacyjne do NSA,
Reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą (podwykonawcą) w kwestiach dotyczących realizacji umowy o roboty budowlane,
Reprezentacja w sporach sądowych w sprawach związanych z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za zrealizowane roboty budowlane,
Przygotowywanie umów deweloperskich oraz opiniowanie potrzebnej dokumentacji,
Przygotowanie projektów umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów sprzedaży, umów o generalne wykonawstwo, o wykonanie prac projektowych,
Obsługa prawna przedsiębiorcy w obszarze produkcji wyspecjalizowanych urządzeń i wyrobów budowlanych.
0 +
Zadowoleni Klienci

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych Klientów, do każdej z nich podchodzimy w sposób spersonalizowany. 


0 +
Przeanalizowanych Umów

Otaczamy naszych Klientów profesjonalną opieką prawną, dostarczając im optymalnych rozwiązań, które zapewniają należyte bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami

    DANE KONTAKTOWE

    Nasz abonament kompleksowo odpowiada
    na potrzeby Twojego biznesu.