Firmy Produkcyjne - FOOGEL GRUPA PRAWNA

Obsługa prawna firm produkcyjnych

Pasja za każdą sprawę.

Foogel Grupa Prawna zajmuje się kompleksową obsługą kwestii związanych z organizacją i produkcją w firmie. Pomoc prawną świadczą wyłącznie adwokaci i radcowie prawni posiadający wiedzę i  wieloletnie doświadczenie.

Pomagamy Klientom w zabezpieczeniu aspektów prawnych w negocjacjach handlowych. W tym zakresie jesteśmy odpowiedzialni za analizowanie lub przygotowanie umów mając na celu eliminację ryzyk po stronie Klienta. Świadczymy pomoc prawną w zakresie weryfikacji dokumentacji przetargowej, opiniowania zastosowań trybów ustawy Prawa zamówień publicznych, przygotowania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz kontroli prawidłowości złożonych ofert w postępowaniach. Czuwamy nad prawnym zabezpieczeniem utrzymania procesu produkcji poprzez opracowywanie koncesji, licencji i zezwoleń, umów zabezpieczających stałą i terminową dostawę surowców, materiałów i usług oraz umów zakupu maszyn i urządzeń.

 

Nasz zespół ekspertów pomaga Klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji. Podejmujemy działania mające na celu zwalczanie działań nieuczciwej konkurencji, które zagrażają  interesom naszych Klientów. Rozwiązujemy problemy związane z postępowaniem sprzecznym z prawem oraz dobrymi obyczajami. Specjalizujemy się ochroną marki oferując Klientom rejestrację znaku towarowego co stanowi podstawową ochronę zarówno przed nieuczciwą konkurencją, próbami przejęcia marki (domeny) czy podszywaniem się w ramach kampanii w internecie. Proces zabezpieczenia marki przedsiębiorcy prowadzi nasz Rzecznik Patentowy począwszy od przeprowadzenie audytu marki, złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego, aż do wydania świadectwa ochronnego przez Urząd Patentowy lub EUIPO.

 

Przedsiębiorstwa produkcyjne to przede wszystkim zespół pracowników wszystkich szczebli poczynając od dyrektora do pracowników linii produkcyjnej. Nasi adwokaci i radcowie prawni wspierają firmy zarówno w zakresie doradztwa, przygotowywania oraz opiniowania dokumentacji pracowniczej, jak i w sprawach sądowych, w tym przygotowania odwołań od decyzji ZUS.

Foogel Grupa Prawna zajmuje się kompleksową obsługą kwestii związanych z organizacją i produkcją w firmie. Pomoc prawną świadczą wyłącznie adwokaci i radcowie prawni posiadający wiedzę i  wieloletnie doświadczenie.

Pomagamy Klientom w zabezpieczeniu aspektów prawnych w negocjacjach handlowych. W tym zakresie jesteśmy odpowiedzialni za analizowanie lub przygotowanie umów mając na celu eliminację ryzyk po stronie Klienta. Świadczymy pomoc prawną w zakresie weryfikacji dokumentacji przetargowej, opiniowania zastosowań trybów ustawy Prawa zamówień publicznych, przygotowania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz kontroli prawidłowości złożonych ofert w postępowaniach. Czuwamy nad prawnym zabezpieczeniem utrzymania procesu produkcji poprzez opracowywanie koncesji, licencji i zezwoleń, umów zabezpieczających stałą i terminową dostawę surowców, materiałów i usług oraz umów zakupu maszyn i urządzeń.

 

Nasz zespół ekspertów pomaga Klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji. Podejmujemy działania mające na celu zwalczanie działań nieuczciwej konkurencji, które zagrażają  interesom naszych Klientów. Rozwiązujemy problemy związane z postępowaniem sprzecznym z prawem oraz dobrymi obyczajami. Specjalizujemy się ochroną marki oferując Klientom rejestrację znaku towarowego co stanowi podstawową ochronę zarówno przed nieuczciwą konkurencją, próbami przejęcia marki (domeny) czy podszywaniem się w ramach kampanii w internecie. Proces zabezpieczenia marki przedsiębiorcy prowadzi nasz Rzecznik Patentowy począwszy od przeprowadzenie audytu marki, złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego, aż do wydania świadectwa ochronnego przez Urząd Patentowy lub EUIPO.

 

Przedsiębiorstwa produkcyjne to przede wszystkim zespół pracowników wszystkich szczebli poczynając od dyrektora do pracowników linii produkcyjnej. Nasi adwokaci i radcowie prawni wspierają firmy zarówno w zakresie doradztwa, przygotowywania oraz opiniowania dokumentacji pracowniczej, jak i w sprawach sądowych, w tym przygotowania odwołań od decyzji ZUS.

Zakres świadczonych usług w zakresie pomocy prawnej dla firm produkcyjnych:

Wsparcie przedsiębiorcy na etapie negocjowania warunków umów, w taki sposób aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy​
Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z przedsiębiorstwem produkcyjnym​
Pomoc prawna w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych​
Rejestracja znaków towarowych​
Reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcą a jego kontrahentami, w tym z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za zrealizowane zamówienia​
Składanie odwołań od decyzji ZUS​
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji​

Zakres świadczonych usług w zakresie pomocy prawnej dla firm produkcyjnych:

Wsparcie przedsiębiorcy na etapie negocjowania warunków umów, w taki sposób aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy
Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z przedsiębiorstwem produkcyjnym
Pomoc prawna w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych
Rejestracja znaków towarowych
Reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcą a jego kontrahentami, w tym z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za zrealizowane zamówienia
Opiniowanie oraz przygotowanie dokumentacji pracowniczej
Składanie odwołań od decyzji ZUS
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
0 +
Zadowoleni Klienci

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych Klientów, do każdej z nich podchodzimy w sposób spersonalizowany. 


0 +
Przeanalizowanych Umów

Otaczamy naszych Klientów profesjonalną opieką prawną, dostarczając im optymalnych rozwiązań, które zapewniają należyte bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami

    DANE KONTAKTOWE

    Nasz abonament kompleksowo odpowiada
    na potrzeby Twojego biznesu.