Firmy Usługowe - FOOGEL GRUPA PRAWNA

Obsługa prawna firm usługowych

Pasja za każdą sprawę.

Foogel Grupa Prawna wspiera przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową. Wiemy i rozumiemy, że działalność usługowa wymaga stawiania na pierwszym miejscu komfortu i wygody klienta niezależnie od rodzaju świadczonych usług. Pomoc prawną udzielają wyłącznie adwokaci i radcowie prawni posiadający wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa cywilnego oraz ustawy o Prawach konsumenta.

 

Doradzamy Klientom w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w związku z zawieraniem umów z konsumentami oraz umów zawieranych na odległość. Przygotowujemy i aktualizujemy procedury w zakresie postępowań reklamacyjnych w związku z niezgodnością zakupionego towaru konsumpcyjnego z umową. Sporządzamy także wzorce umów i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim.

 

Reprezentujemy Klientów w sporach z konsumentami dążąc do polubownego zakończenia sprawy. W razie nie osiągnięcia porozumienia oferujemy reprezentację przed sądami I i II instancji, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organami administracji publicznej, w tym Marszałkami Województw, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 

Foogel Grupa Prawna wspiera przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową. Wiemy i rozumiemy, że działalność usługowa wymaga stawiania na pierwszym miejscu komfortu i wygody klienta niezależnie od rodzaju świadczonych usług. Pomoc prawną udzielają wyłącznie adwokaci i radcowie prawni posiadający wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa cywilnego oraz ustawy o Prawach konsumenta.

 

Doradzamy Klientom w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w związku z zawieraniem umów z konsumentami oraz umów zawieranych na odległość. Przygotowujemy i aktualizujemy procedury w zakresie postępowań reklamacyjnych w związku z niezgodnością zakupionego towaru konsumpcyjnego z umową. Sporządzamy także wzorce umów i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim.

 

Reprezentujemy Klientów w sporach z konsumentami dążąc do polubownego zakończenia sprawy. W razie nie osiągnięcia porozumienia oferujemy reprezentację przed sądami I i II instancji, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organami administracji publicznej, w tym Marszałkami Województw, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Prowadzamy audyty w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm w zakresie RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) oraz wdrażamy zasady ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie (Politykę ochrony danych osobowych wraz z załącznikami, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi wraz z załącznikami oraz wzory do wykorzystania wraz z wytycznymi).

 

Pomagamy przedsiębiorcom w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji. Podejmujemy działania mające na celu zwalczanie działań nieuczciwej konkurencji, które zagrażają interesom naszych Klientów. Specjalizujemy się ochroną marki oferując Klientom rejestrację znaku towarowego co stanowi podstawową ochronę zarówno przed nieuczciwą konkurencją, próbami przejęcia marki.

Proces zabezpieczenia marki przedsiębiorcy prowadzi nasz Rzecznik Patentowy począwszy od przeprowadzenie audytu marki, złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego, aż do wydania świadectwa ochronnego przez Urząd Patentowy lub EUIPO.

 

Pomagamy Klientom w zabezpieczeniu aspektów prawnych w negocjacjach handlowych oraz oferujemy rzetelną weryfikację kontrahenta przed zawarciem umowy. Przygotowujemy umowy od podstaw z uwzględnieniem wytycznych Klienta oraz należycie zabezpieczając jego interesy. Przeprowadzamy analizę umów już funkcjonujących w przedsiębiorstwie oraz udzielamy wsparcia jeżeli w toku realizacji obowiązujących umów pojawią się problemy.

 

Nasi adwokaci i radcowie prawni wspierają firmy zarówno w zakresie doradztwa, przygotowywania oraz opiniowania dokumentacji pracowniczej, jak i w sprawach sądowych, w tym przygotowania odwołań od decyzji ZUS


Zakres świadczonych usług w zakresie pomocy prawnejdla firm usługowych:

Wsparcie przedsiębiorcy na etapie negocjowania warunków umów, w taki sposób aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy
Stworzenie procedur związanych z zawieraniem umowy na odległość
Wsparcie w realizacji procesów reklamacyjnych
Przygotowanie dokumentacji zgodnej z RODO
Reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcą a jego kontrahentami, w tym z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za zrealizowane zamówienia
Opiniowanie oraz przygotowanie dokumentacji pracowniczej
Przygotowanie wzorców umów zawieranych z konsumentem
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed UOKiK, UODO
Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z przedsiębiorstwem usługowym
Rejestracja znaków towarowych
Składanie odwołań od decyzji ZUS

Prowadzamy audyty w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm w zakresie RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) oraz wdrażamy zasady ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie (Politykę ochrony danych osobowych wraz z załącznikami, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi wraz z załącznikami oraz wzory do wykorzystania wraz z wytycznymi).

 

Pomagamy przedsiębiorcom w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji. Podejmujemy działania mające na celu zwalczanie działań nieuczciwej konkurencji, które zagrażają interesom naszych Klientów. Specjalizujemy się ochroną marki oferując Klientom rejestrację znaku towarowego co stanowi podstawową ochronę zarówno przed nieuczciwą konkurencją, próbami przejęcia marki.

Proces zabezpieczenia marki przedsiębiorcy prowadzi nasz Rzecznik Patentowy począwszy od przeprowadzenie audytu marki, złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego, aż do wydania świadectwa ochronnego przez Urząd Patentowy lub EUIPO.

 

Pomagamy Klientom w zabezpieczeniu aspektów prawnych w negocjacjach handlowych oraz oferujemy rzetelną weryfikację kontrahenta przed zawarciem umowy. Przygotowujemy umowy od podstaw z uwzględnieniem wytycznych Klienta oraz należycie zabezpieczając jego interesy. Przeprowadzamy analizę umów już funkcjonujących w przedsiębiorstwie oraz udzielamy wsparcia jeżeli w toku realizacji obowiązujących umów pojawią się problemy.

 

Nasi adwokaci i radcowie prawni wspierają firmy zarówno w zakresie doradztwa, przygotowywania oraz opiniowania dokumentacji pracowniczej, jak i w sprawach sądowych, w tym przygotowania odwołań od decyzji ZUS

Zakres świadczonych usług w zakresie pomocy prawnej
dla firm usługowych:

Wsparcie przedsiębiorcy na etapie negocjowania warunków umów, w taki sposób aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy
Stworzenie procedur związanych z zawieraniem umowy na odległość
Wsparcie w realizacji procesów reklamacyjnych
Przygotowanie dokumentacji zgodnej z RODO
Reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcą a jego kontrahentami, w tym z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za zrealizowane zamówienia
Opiniowanie oraz przygotowanie dokumentacji pracowniczej
Przygotowanie wzorców umów zawieranych z konsumentem
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed UOKiK, UODO
Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z przedsiębiorstwem usługowym
Rejestracja znaków towarowych
Składanie odwołań od decyzji ZUS
0 +
Zadowoleni Klienci

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych Klientów, do każdej z nich podchodzimy w sposób spersonalizowany. 


0 +
Przeanalizowanych Umów

Otaczamy naszych Klientów profesjonalną opieką prawną, dostarczając im optymalnych rozwiązań, które zapewniają należyte bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami

    DANE KONTAKTOWE

    Nasz abonament kompleksowo odpowiada
    na potrzeby Twojego biznesu.